www.5615.net > sin Cos tAn Cot sEC CsC

sin Cos tAn Cot sEC CsC

倒数关系 tanα cotα=1 sinα cscα=1 cosα secα=1 商数关系 tanα=sinα/cosα cotα=cosα/sinα 平方关系 sinα+cosα=1 1+tanα=secα 1+cotα=cscα 以下关系,函数名不变,符号看象限 sin(2kπ+α)=sinα cos(2kπ+α)=cosα tan(2kπ

同角三角函数的基本关系式倒数关系: 商的关系: 平方关系:tanα cotα=1sinα cscα=1cosα secα=1 sinα/cosα=tanα=secα/cscαcosα/sinα=cotα=cscα/secαa sin2α+cos2

tan=sin/cos, cot=1/tan =cos/sin, sin=tan*cos=cos/cot=1/csc, cos=sin/tan=sin*cot=1/sec 依次代换就行了!

拼音版:sin[sai yin] cos[ko sai yin] tan[tan jian ti] cot[ko tan jian ti] 展开全部 中文版:sin萨因 cos口萨因 tan探进他 cot口探进他 sec赛格纳 csc口赛格纳 百度词典:sin英音:[sin]美音:[sin],cos无

sin(正弦) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° 0 1/2 根号2/2 根号3/2 1 0 0 cos(余弦) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° 1 根号3/2 根号2/2 1/2 0 1 1 tan(正切) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° 0 根号3/3 1 根号3 不存在 0 0 cot(余切) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° 不存在 根号3 1 根号3/3 0 不存在 不存在 sec(正割) 是正弦值的倒数 csc(余割) 是余弦值的倒数 这些角度很重要哦!好好背一下!

sin萨因 cos口萨因 tan探进他 cot口探进他 sec赛格纳 csc口赛格纳

sin、对边/斜边 cos、邻边/斜边 tan、对边/邻边 cot、邻边/对边 sec、斜边/对边 csc 斜边/邻边

cscx=1/sinX secX=1/cosX cotX=1/tanX sin^2X+cos^2X=1 tanX=sinX/cosX

sin(正弦) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° cos(余弦) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° tan(正割) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° cot(余割) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° sec(正割) 0° 30° 45° 60° 90° 180° 360° csc(余割) 0° 30° 45

sin=对边/斜边 cos=邻边/斜边 tan=对边/邻边

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com