www.5615.net > 12 11 8 9 怎么算等于24

12 11 8 9 怎么算等于24

(11+9)/10*12=24

(9+11)*12/5=24

(13+11)*(9-8)=24

以下所有式子都等于241: (8 + 8) ÷ 6 * 92: ((8 + 8) ÷ 6) * 93: (8 + 8) ÷ (6 ÷ 9)4: (8 + 8) * 9 ÷ 65: ((8 + 8) * 9) ÷ 66: (8 + 8) * (9 ÷ 6)7: 8 * 9 - 6 * 88: (8 * 9) - 6 * 89: 8 * 9 -(6 * 8)10: (8 * 9) - (6 * 8)11: 8 * 9 - 8 * 612: (8 * 9) - 8 * 613: 8 * 9 -(8 * 6)14: (8 * 9

[(9*8)/(12)]*4=24

11 ,8 ,9 ,8等于24有多种方法,举例,(11-9)*8+8=16+8=248*[9/(11-8)]=8*3=24

解:∵已知9、9、12、12需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 ∴(12+12)*(9÷9)= 24 * 1 = 24 (12 + 12)+ (9 - 9)= 24 + 0 = 24 (12 + 9 - 9)+ 12 = (21 - 9)+ 12 = 12 + 12 = 24

咱来二进制的吧: 9 => 01001; 11= > 01011; 9和11 与一下:得到01001 => 9 下面就是7+8+9===24 ~~O(∩_∩)O哈哈~

9-6=3,9/3=3,然后3*8=24

12乘以10减去8乘以12

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com