www.5615.net > 左组词语

左组词语

左组词有:左袒、左射、左风、左地、左回、左传、左思、左旋、江左、左道、左联、左侧等.一、左射 [ zuǒ shè ] 1、指在东学射宫习射.《礼记乐记》:“散军而郊射,左射《狸首》,右射《驺虞》,而贯革之射息也.”2、向左方射.《

左组词有:左迁、左面、相左、左首、左袒、左射、左风、左地、左回、左传、左思、左旋等.一、左迁 [ zuǒ qiān ] 1、降官,贬职.明李攀龙《送皇甫别驾往开州》诗:“吴下诗名诸弟少,天涯宦迹左迁多.”2、向东部迁徙.《隋书礼仪志六》:“自晋左迁,中原礼仪多缺.” 二、相左 [ xiāng zuǒ ] 1、谓各以左手相交.清朱大韶《实事求是斋经义驳敖氏左还右还说》:“相左者,谓各以左手相交也.”2、互相违异;不一致.鲁迅《三闲集怎么写》:“靠事实取得真实性,所以一与事实相左,那真实性也随即灭亡.”3、不相遇;彼此错过.《二刻拍案惊奇》卷十七:“(魏撰之)告假去了.正不知仁兄却又到此,可不两相左了.”

左右逢源 左膀右臂 左边 左道旁门 左顾右盼 左邻右舍 左轮 左面 左边 左派 左撇子 左倾 左翼 左右开弓 左支右绌 左证 左右手

左边、左手、左右、左派、左翼、左首、相左、左倾、左袒、左面、左迁、 左甄、山左、左哨、左思、关左、左史、左省、袒左、左旋、左席、左纛、 左驸、左驭、左花、左袂、衽左、左揆、左、岭左、

三左 傅左 僻左 关左 参左 四左 奇左 尚左 山左 岭左 左右 左丘 左个 左乙 左书 左事 左人 反左书 左不是 左不过 左丘明 左丞相 可操左券 右翦左屠 复于左毂 如左右手 如持左券 如操左券 左书右息 ……

左手、左右、左边、相左、左翼、左倾、左派、左袒、左首、左面、 左迁、左揆、左藏、袒左、左鱼、左、左垂、左驺、左、左驭、 计左、左紫、左史、左车、蛮左、左猜、左除、左联、左国、左传、

左道旁门、左右为难、左手定则、左右逢源、左邻右里、左顾右盼、左邻右舍、左支右绌、左右开弓、虚左以待、披发左衽、左拥右抱、左辅右弼、左膀右臂

左右逢源 左顾右盼 左支右绌 如持左券 左右披发 左衽被发 左右为难 左边、左手、左右、左派、左翼、左首、相左、左倾、左袒、左面、左迁、左甄、山左、左哨、左思、关左、左史、左省、袒左、左旋、左席、左纛、左驸、左驭、左花、左袂、衽左、左揆、左、岭左、左榜、左鱼、左、左国、左、淮左、左驺、计左、左车、蛮左、左传

左的词语:左边、左眼、左转、左脚、左手、左侧、左下角、左拥右抱、左顾右盼、左右为难、左邻右舍、左右逢源

常用词组 左岸 左膀右臂 左边 左边锋 左不过 左侧 左躲右闪 左顾右盼 左强 左近 左邻右舍 左撇子 左迁 左倾 左丘明 左券 左嗓子 左师 左手 左手定则 左首 左说右说 左思 左思右想 左司马 左袒 左提右挈 左心 左性 左旋 左宜右有 左右 左右逢源 左右开弓 左右手 左右袒 左右通政 左右为难 左证 左支右绌 左右 zuǒyòu 例:在六点或六点左右到的家.

友情链接:dkxk.net | eonnetwork.net | 9647.net | 369-e.com | jingxinwu.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com