www.5615.net > 赞美佛法的词语

赞美佛法的词语

天上天下无如佛 十方世界亦无比 世间所有我尽见 一切无有如佛者 南无本师释迦牟尼佛 南无十方三世一切佛 阿弥陀佛身金色 相好光明无等伦 白毫宛转五须弥 绀目澄清四大海 光中化佛无数亿 化菩萨众亦无边 四十八愿度众生 九品咸令登彼岸 南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛

阿弥陀佛!

苦海无边 回头是岸 念又心生 众生平等 佛法无边 慈悲为怀 有求必应 六道轮回

阿弥陀佛 佛教语,信佛的人用作口头诵颂的佛号,表示祈祷祝福或感谢神灵的意思. 出处:元张国宾《合汗衫》第四折:“张寿友曰:'阿弥陀佛,这个是谁?'卜儿云:'这便是媳妇儿.'” 八万四千 本为佛教表示事物众多的数字,后用

般若,菩提,涅,圆寂再看看别人怎么说的.

佛法广大无界边,昌静登堂有慧根,久有皈依世尊志,传承广大渡世人

题义公禅房 (唐) 孟浩然 义公习禅寂,结宇依空林. 户外一峰秀,阶前众壑深. 夕阳连雨足,空翠落庭阴. 看取莲花净,方知不染心.身是菩提树,心为明镜台.时时勤拂拭,勿使惹尘埃.神秀大师 菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃.惠能禅师 色即是空,空即是色.摘自《心经》一切有为法,如梦幻泡影,如露 亦如电,应作如是观.摘自《金刚经》

勇猛精进解释:1.本意为佛教语,指奋勉修行.现指勇敢有力的向前进. 2.指刻苦修习,猛进不已.出 处《无量寿经》

1.惊醒世间名利客,换回苦海迷梦人.2.自从一见《楞严》后,不读人间糟粕书.

关于佛家的句子有很多,以下为摘自《金刚经》、《六祖坛经》以及《心经》的部分经文.如下:1、如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者.《金刚经》大意:佛教化救度了无量无数无边的众生,心里并没有说某一个众生是我度

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com