www.5615.net > 形影相吊的前一句

形影相吊的前一句

《陈情表》李密 茕茕孑立,形影相吊 qióng qióng jié lì,xíng yǐng xiāng diào

茕茕孑立

成语资料【读音】qióng qióng jié lì xíng yǐng xiāng diào【出处】晋李密《陈情表》:“茕茕孑立,形影相吊.”【解释】茕茕:孤独的样子;孑:孤单;形:指身体;吊:慰问.孤身一人,只有和自己的身影相互慰问.形容无依无靠,非常孤单.【用法】作谓语、分句;指非常孤单【结构】偏正式【近义词】孤苦伶仃、举目无亲【反义词】四世同堂、儿孙绕膝

外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊.出自魏晋西晋李密的《陈情表》臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶.生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志.祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养.臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至

茕茕孑立,形影相吊.

外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊.语出:李密《陈情表》

1. 仰观宇宙之大,俯察品类之盛.2. 茕茕孑立,形影相吊.3. 闻道有先后,术业有专攻.

“茕茕孑立”,读音是qiongqiongjieli,它是形容孤单无依靠地.独自生活

形影相吊前几句是:外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊.陈情表【作者】李密 【朝代】魏晋臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶,生孩六月,慈父见背,行年四岁,舅夺母志.祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养.臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立.既无叔伯,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息.外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊.而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离.

茕茕孑立,形影相吊.而刘夙婴疾病,常在床蓐;臣待汤药,未尝废离. 臣密言:“臣以险衅,夙遭闵凶.生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志.祖母刘,愍臣孤

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com