www.5615.net > 染的组词和拼音怎么写

染的组词和拼音怎么写

染字 用音序查字法 应先查大写字母【R】再查音节【rǎn】 组词 染发 染色 然字 用音序查字法 应先查大写字母【R】再查音节【rán】 组词 然后 自然

染 [rǎn] [部首]木 [笔画]9 [释义]1.用染料着色. 2.感染;沾染(疾病、坏习惯、嗜好等). 3.中国画笔墨技法之一.染的组词:染色 污染 感染 点染 渐染 扎染 蜡染 印染 漂染 浸染 熏 ……

与字的拼音:[ yǔ ] [ yù ] [ yú ] 与[ yǔ ]组词:给与、与其、与共、施与、付与 与 [ yù ]组词与会、与闻、参与、咸与维新 与 [ yú ]组词:与人、与世无竞、与人书一 基本解释 与[yǔ]1. 和,跟 :正确~错误.~虎谋皮.生死~共.2. 给 :赠~.~人方便.

染指、染色、污染、感染、点染、渐染、印染、熏染、烘染、浸染、染坊、染缸、漂染、扎染、沾染、蜡染、勾染、丝染、旧染、玷染、剃染、钩染、墨染、染惑、三染、染洁、染恙、染古、染夏、染、

读音是liú 【读音】:liú 【释意】:落叶灌木或小乔木,一般开红花,果实球状,内有很多种子,种子上的肉可食,根和皮可入药.【组词】:1、榴弹【liú dàn】 装填高级炸药且装药空腔较大的炮弹,这种弹在穿过薄防护装甲后才爆炸 .2、榴弹

据读音为时 jū,组词为:拮据 据读音为时jù,组词为:根据、 数据 、依据 、证据 、字据 、占据 据拼音:jù、 jū 释义:据jù(ㄐㄨ)1、凭依、倚仗:据点.据险固守.2、占有:窃据.盘据.据为己有.3、可以用作证明的事物:字据.证据.单

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

曾 [zēng] 指与自己中间隔两代的亲属:曾祖父、曾孙. [céng] 尝,表示从前经历过:曾经.未曾.何曾.曾几何时.;古同“层”

《染》字笔画、笔顺汉字 染 (字典、组词) 读音 rǎn 部首 木 笔画数 9 笔画 名称 点、点、提、撇、横折弯钩/横斜钩、横、竖、撇、捺、

的 [dí] 真实,实在:~确.~当(dàng ).~情.~真.~证. [dì] 箭靶的中心:中(zhòng )~.有~放矢.众矢之~.目~(要达到的目标、境地). [de] 1. 用在词或词组后表明形容词性:美丽~.2. 代替所指的人或物:唱歌~.3. 表示所属的关系

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com