www.5615.net > 落的组词

落的组词

1落la(第四声)丢三落四、落了、落在.2落lao(第四声)莲花落、落子馆.落褒贬、落亏欠、落枕、落炕、3落儿laor(第四声)有着落儿、没落儿.4落luo(第四声)落花、落叶、落英、落实、落后、落荒、落地、落夜、院落、部落、村落、落泊5落luo(第一声)大大落落..

落的组词:落落、磊磊落落、星星落落、大大落落、历历落落 落落穆穆、稀稀落落、沉鱼落雁、丢心落肠、流落他乡 抑塞磊落、星落云散、崎磊落、一字不落、青松落色 落雁沉鱼、大起大落、拖人落水、崎磊落

落luò: 下落、落泪là: 落下、丢三落四lào: 落枕luō: 大大落落

落的多音字组词有:1、落下[là xià] 释义:因为跟不上而被弄丢在后面.例句:功课不能落下的.2、不落[bù là] 释义:不掉下;不坠入.例句:看清路,不落下.3、落枕[lào zhěn] 释义:也叫失枕.中医病证名.多因睡姿不当、颈部当风受寒、

落日、 角落、 落叶、 落后、 数落、 落地、 洒落、 落下、 滚落、 落款、 零落、 落伍、 降落、 坠落、 流落、 着落、 坐落、 堕落、 落成、 落难、 落第、 寥落、 陨落、 奚落、 失落、 落寞、 冷落、 索落、 破落、 败落、 落体、 落架、 落魄、 没落、 廓落、 沦落、 落潮、 错落、 落水、 部落

落下 là xià 落寞 luò mò 落拓 luò tuò 落魄 luò tuò 落落 luò luò 落枕 lào zhěn 落色 lào shǎi

丢三落四 diū sān là sì 落枕 lào zhěn 水落石出 shuǐ luò shí chū

跌落,落叶,落红,落下

落的组词都有哪些 : 落日、 角落、 落叶、 落后、 数落、 落地、 洒落、 落下、 滚落、 落款、 零落、 落伍、 降落、 坠落、 流落、 着落、 坐落、 堕落、 落成、 落难、 落第、 寥落、 陨落、 奚落、 失落、 落寞、 冷落、 索落、 破落、 败落、 落体、 落架、 落魄、 没落、 廓落、 沦落、 落潮、 错落、 落水、 部落

落 [ luò, luō, lào, là ] 落 概述 落 字头:落 四笔号码:7246 注音:luò 声母:l 摘要:luo 笔画:12画 部首画:03 部首:艹部 释义 :1.物体掉下;降下:~雨|叶~归根|太阳~山. 2.使降下:~幕|~下帘子. 3.衰败;没有生气:没(mò)~|衰~|破~. 4.跟不上;掉在外面:~伍|~选. 5.停下:~脚. 6.居住的地方:村~|院~. 7.写上;留下:~款|不~痕迹. 8.得到:~实. 9.最后归属

友情链接:zxwg.net | xmjp.net | qimiaodingzhi.net | 3859.net | zdly.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com