www.5615.net > 离骚必修二原文注音

离骚必修二原文注音

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰. 余虽好修以羁兮,謇朝谇而夕替. 既替余以蕙兮,又申之以揽. 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔. 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心. 众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫. 固时俗之工巧兮,规矩而改错. 背绳墨以追曲兮,竞周容以为度. 郁邑余佗傺兮,吾独穷困乎此时也. 宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也. 鸷鸟之不群兮,自前世而固然. 何方圜之能周兮,夫孰异道而相安? 屈心而抑志兮,忍尤而攘诟. 伏清白以死直兮,固前圣之所厚.

帝高阳之苗裔(音义)兮,朕皇考曰伯庸. 摄提贞于孟陬(音邹)兮,惟庚寅吾以降. 皇览揆(音葵)余初度兮,肇(音赵)锡(音次)余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均. 纷吾既有此内美兮,又重(音崇)之以修能. 扈(音互)江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩. 汨(音域)余若将不及兮,恐年岁之不吾与. 朝搴(音千)(音皮)之木兰兮,夕揽洲之宿莽. 日月忽其不淹兮,春与秋其代序. 惟草木之零落兮,恐美人之迟暮. 不抚壮而弃秽(音会)兮,何不改乎此度? 乘骐(音齐)骥以驰骋兮,来吾道(音导)夫先路!我们当年学到这里就OK了,不知道你是哪个版本的教材,需要的话我可以补充

帝高阳之苗裔兮:我是古帝高阳氏的子孙,miao yi 朕皇考曰伯庸:我已去世的父亲字伯庸.bo yong 摄提贞于孟陬兮:摄提那年正当孟陬啊,she ti zhen yu meng zou xi 唯庚寅吾以降:正当庚寅日那天我降生.wei

【重点语段品读】 第一部分:自述受屈遭贬的政治原因.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰.余虽好修筚以羁兮,謇朝谇而夕替.既替余以蕙兮,又申之以揽.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔.我屈原长叹息泪流满面,哀人民生活苦多灾多

《离骚》全文拼音版dì gāo yáng zhī miáo yì xī ,帝 高 阳 之 苗 裔 兮 , 朕 皇 考 曰 伯 庸 ;shè tí zhēn yú mèng zōu xī ,wéi gēng yín wú yǐ jiàng ;摄 提 贞 于 孟 陬 兮 ,惟 庚 寅 吾 以 降 ;huáng lǎn kuí yú yú chū dù xī ,zhào xī yú yǐ jiā míng皇

老冉冉其将至兮,恐修名之不立. 朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英. 苟余情其信以练要兮,长颔亦何伤. 木根以结兮,贯薜荔之落蕊. 矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之々. 謇吾法夫前修兮,非世俗之所服. 虽不周於今之人兮,原

高中语文必修二离骚原文:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰.余虽好修以羁兮,謇朝谇而夕替.既替余以蕙兮,又申之以揽.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔.怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心.众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫.

展开全部离骚 屈原 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸. 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降. 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均. 纷吾既有此内美兮,又重之以修能. 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩. 汨余若将不及兮,

fen wu ji you ci nei mei

我长声叹息而泪流满面啊,为老百姓多灾多难而哀伤. 我只是崇尚美德而约束自己啊,没想到早上进谏晚上就被贬官. 贬黜我是因为我用香蕙作佩带啊,给我加罪是因为我爱好花香. 这也是我心中向往的美德啊,纵然九死一生我也毫不懊丧.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com