www.5615.net > 刻舟求剑文言文阅读答案

刻舟求剑文言文阅读答案

【原文】 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽(jù)契(qì)其舟,曰:"是吾剑之所从坠."舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?以此故法为其国,与此同.时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉

原文 楚(周代国名,都城在今湖北江陵县北)人有涉江者,其剑自舟中坠于水.遽(jù)契(qì)其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 节选自《吕氏春秋察今

原文: 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:"是吾剑之所从坠."舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎! 译文: 有个楚国人乘船渡江,一不小心,把佩带的剑掉进了江里.他急忙在船沿上刻

恩,恩,

可笑在:那个楚国人死搬教条,不知变通,固执.应该可以吧! 老师讲的,不信拉倒

楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水.遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行.求剑若此,不亦惑乎!其剑自(从 )舟中坠于水遽( 立刻,马上 )契其舟是(这里或这个地方 )吾剑之所从坠从其所契(刻 )者入水求之这则寓言所想说明道理是:世界上的万事万物都是在不断地发展变化的,因而人们想问题、办事情,都应当随着时间、地点、环境的变化而调整自己的看法与做法,不能死守教条,拘于成法,固执不知变通.否则只能是事与愿违,达不到自己预期的目标.

“这儿是我的剑掉下去的地方,不译.其剑自舟坠于水,求剑若此,都城在今湖北江陵县北.”舟止,立即.乎”是一种委婉的反问句式,遽(jù)契(qì)其舟.是--指示代词,匆忙,停止,糊涂.“不亦.从其所契者.之--代词. 9. 6.不亦惑乎--不

刻舟求剑 出处:《吕氏春秋察今》 原文:楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:"是吾剑之所从坠."舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!译文:有个楚国人乘船渡江,一不小心,把佩带

刻舟求剑 [编辑本段]成语资料 【汉语文字】刻舟求剑 【汉语读音】kè zhōu qiú jiàn 【词语解释】比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题. 【典故出处】战国吕不韦《吕氏春秋察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com