www.5615.net > 风拼音怎么拼写

风拼音怎么拼写

feng

风有两个读音,分别是:[fēng]、[fěng].1、fēng,声母f,韵母eng,声调一声.2、fěng,声调f,韵母eng,声调三声.风的释义如下:风[fēng]1、空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动.2、像风那样迅速、普遍的.例如:风驰电

风的拼音 fēng 1.空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动. 2.像风那样迅速、普遍的. 3.社会上长期形成的礼节、习俗. 4.消息,传闻. 5.表现在外的景象、态度、举止. 6.指民歌、歌谣. 7.中医学指某些疾病. 8.姓. fěng 古同“缉光救叱嚼癸楔含盲讽”,讽刺.

风的拼音是:[ fēng ]释义:1、空气流动气象学特指空气在水平方向的流动:风向.2、像风那样迅速、普遍的:风潮、风靡一时、风驰电掣.3、社会上长期形成的礼节、习俗:风气、风习.4、消息,传闻:风传(chuán)(传闻)、闻风而动

《风》李峤 jiě luò sān qiū yè ,解落三秋叶,néng kāi èr yuè huā .能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,过江千尺浪,rù zhú wàn gān xié .入竹万竿斜.拓展资料 一、译文 能吹落秋天金黄的树叶,能吹开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀千尺巨

风(fēng) 之所以读成fōng,也不全因为方言,首先,fēng这个拼音本来就不好发,特别在读得比较快的词语和句子中,说fēng会非常绕口,即使是下意识,在发音时口腔里也有一定的变化,所以会靠近fōng. 建议你去听听赵忠祥的发音,非常的标准,其他播音员也就习惯成自然,不怎么关它了.

风字的拼音风拼音[fēng,fěng][释义]:[fēng]:1.空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动. 2.像风那样迅速、普遍的. 3.社会上长期形成的礼节、习俗. 4.消息,传闻. 5.表现在外的景象、态度、举止. 6.指民歌、歌谣. 7.中医学指某些疾病. 8.姓. [fěng]:古同“讽”,讽刺.

fēng 就是风,古音的风读fěng.

《风》拼音:fèng 作者:李峤 朝代:唐 落日生苹末,摇扬遍远林.带花疑凤舞,向竹似龙吟.月动临秋扇,松清入夜琴.若至兰台下,还拂楚王襟.luò rì shēng píng mò,yáo yáng biàn yuǎn lín.dài huā yí fèng wǔ,xiàng zhú sì lóng yín.yuè dòng lín qiū shàn ,sōng qīng rù yè qín.rò zhì lán taí xià ,huán fú chǔ wáng jīn.求采纳

《风》jiě luò sān qiū yè 解落三秋叶 néng kāi èr yuè huā 能开二月花 guò jiāng qiān chǐ làng 过江千尺浪 rù zhú wàn gān xié 入竹万竿斜 《风》是一首描写风的小诗,它是从动态上对风的一种诠释和理解.这首诗能让人看到风的力量.如果把诗题盖住,这首诗就是一则谜语,这是此诗的一大妙处.风是无形的,风又是实在的,我们看不到风,却能感受到风.秋风能扫尽落叶,春风能催开鲜花,风能激起千层浪,风能吹得万竹斜.看不见、摸不着、闻不到的“风”在作者笔下,变得形象生动,读后仿佛满纸是 飒飒的风声,似乎手可以捧、鼻可以闻、耳可以听.

友情链接:knrt.net | gmcy.net | fnhp.net | krfs.net | zxqt.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com