www.5615.net > 单人旁一个老读什么

单人旁一个老读什么

佬 lǎo 成年的人(含轻视意). 笔画数:8; 部首:亻; 阔佬 阔佬 细佬 佬佬 阔佬 鬼佬 鼓佬 寡佬 贼佬 头佬 穷佬 赤佬 打鼓佬 美国佬 和事佬 船家佬 仫佬族 喃呒佬 和事佬 乡巴佬 仡佬年 仡佬族 木佬佬 外江佬 土芭佬 土巴佬 乡佬儿 乡下佬 仡佬语 仡佬族 仡佬年 佬佬(妻对夫的称呼)

佬 lǎo ◎ 成年男性(含轻视意):阔~.和事~.

倘若的倘

仡佬族(仡gē佬lǎo)仡 拼音: gē,yì, 笔划: 5 部首: 亻 五笔输入法: wtnn 基本解释: --------------------------------------------------------------------------------仡 yì 勇猛雄壮的样子:仡仡(a.壮勇.b.高大).仡然.仡栗(迅速的样子). 仡 gē 〔仡佬族

侑 yòu 〈动〉 (形声.从人,有声.本义:劝食) 同本义 [urge sb. to drink or wait on] 以为酒食,以享以祀,以妥以侑,以介景福.《诗小雅楚茨》 又如:侑劝(劝人吃喝);侑食(劝食,侍奉尊长进食);侑酒(劝酒;为饮酒者助兴) 报答;酬答 [repay].如:侑缄(附带酬答);侑柬(酬赠礼品);侑酬(酬答)

单人旁一个各是字,拼 音 gé 、 hè .基本释义:

朋友你好!单人旁加每读;侮[wǔ][字义]:1.欺负,轻慢:~辱(使对方人格或名誉受到损害,蒙受耻辱).~蔑(轻视,轻蔑).欺~.不可~.2.古代奴婢的贱称.[词组]:1.侮骂 [wǔmà] 2.侮蔑 [wǔmiè] 3.侮弄 [wǔnòng] 4.侮辱 [wǔrǔ]

侑拼音:yòu简体部首:亻解释:1. 相助.2. 在筵席旁助兴,劝人吃喝:~食.~饮.~觞.3. 报答.4. 古同“宥”,宽赦.

侩kuai四声:指以拉拢买卖从中取利为职业的人.eg:市~,牙~,驵~

偕拼 音 xié1.共同,在一起:~老(夫妇同居到老,如“白头~~”).~行(xíng).~同.~乐(lè).2.和谐:“五字诗成卷,清诗少得~”.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com