www.5615.net > 带有信字的成语

带有信字的成语

信口开河 信口雌黄 信手拈来 信笔涂鸦 信而好古 信而有征 信誓旦旦 信赏必罚 信马由缰 偏信则暗 偏听偏信 兼听则明,偏信则暗 半信半疑 取信于民 善男信女 威信扫地 将信将疑 尾生之信 杳无音信 果于自信 民保于信 深信不疑 疑信参半 破除迷信 笃信好学 背信弃义 自信不疑 言必信,行必果 言而无信 言而有信 讲信修睦 谓予不信 轻诺寡信 通风报信 难以置信 韩信将兵,多多益善 风信年华

半信半疑、信誓旦旦、难以置信、信口开河、兼听则明,偏信则暗、善男信女、信口雌黄、言必信,行必果、通风报信、背信弃义、信以为真、深信不疑、言而不信、尽信书不如无书、将信将疑、十室之邑,必有忠信、言信行果、意忌信谗、韩信用兵,多多益办、笃信好学、贞信之行、弃信忘义、言而无信、去食存信、讷直守信、谓予不信

信口开河信口雌黄信手拈来信笔涂鸦信而好古信而有征信誓旦旦信赏必罚信马由缰偏信则暗偏听偏信兼听则明,偏信则暗半信半疑取信于民善男信女威信扫地将信将疑尾生之信杳无音信果于自信民保于信深信不疑疑信参半破除迷信笃信好学背信弃义自信不疑言必信,行必果言而无信言而有信讲信修睦谓予不信轻诺寡信通风报信难以置信韩信将兵,多多益善风信年华http://www.xiuhoo.com/life/chy/default.asp

信口开河

含有信字的成语 :半信半疑、信誓旦旦、难以置信、信口开河、兼听则明,偏信则暗、善男信女、通风报信、信口雌黄、言必信,行必果、背信弃义、信以为真、言而不信、深信不疑、将信将疑、尽信书不如无书、笃信好学、言信行果、十室之邑,必有忠信、贞信之行、意忌信谗、韩信用兵,多多益办、讷直守信、信以传信,疑以传疑、人而无信,不知其可

『包含有“信”字的成语』“信”字开头的成语:(共19则) [x] 信步而行 信笔涂鸦 信而好古 信而有征 信而有证 信及豚鱼 信口雌黄 信口胡言 信口开呵 信口开喝 信口开合 信口开河 信马由缰 信赏必罚 信守不渝 信誓旦旦 信手拈来 信言不美 信以

善男信女、信手拈来、信誓旦旦、尽信书不如无书、信口雌黄、信马由缰、难以置信、信口开河、背信弃义、杳无音信、信笔涂鸦、花信年华、言而有信、信以为真、言而无信、将信将疑、半信半疑、深信不疑、信言不美、讲信修睦、取信于民、信而有征、轻诺寡信、信守不渝、孝悌忠信、信赏必罚、风信年华、取信于人、笃信好学、信而好古

如下:信笔涂鸦 信:听凭,随意;信笔:随意书写;涂鸦:比喻字写得很拙劣,随便乱涂乱画.形容字写得很潦草.也常用作自谦 信而好古 信:相信;好:爱好.相信并爱好古代的东西. 信而有征 信:确实;征:征验,证据.可靠而且有证

半信半疑 有点相信,又有点怀疑.表示对真假是非不能肯定. 背信弃义 背:违背;信:信用;弃:扔掉;义:道义.违背诺言,不讲道义. 不言而信 旧指君子不用说什么就能得到别人的信任.形容有崇高的威望. 笃信好学 笃信:忠实地信仰

信口开河、信口雌黄、信马由缰、信誓旦旦、信手拈来、言而无信.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5615.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5615.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com